Europese landen moeten tegen 2015 de gezondheidsrisico’s van asbest, passief roken en giftige chemicaliën indammen

Dertig landen verzamelden op 10 en 11 december in Brussel voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over leefmilieu en gezondheid. Het ging om de derde Leefmilieu en Gezondheid Taskforce (Environment and Health Taskforce – EHTF). De landen beslisten om ziektes gerelateerd aan asbest, en blootstelling aan passief roken en giftige chemicaliën harder te bestrijden. Gastheren van deze vergadering waren de Belgische federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.


Hoewel veel vooruitgang is geboekt op het vlak van milieu en gezondheid, is één op de vijf sterfgevallen in de Europese regionog steeds toe te schrijven aan milieufactoren. De deelnemers aan de vergadering (met name de vertegenwoordigers van de landen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld) stipuleerden dat de acties op nationaal niveau moeten opgekrikt worden. Ze erkenden eveneens het Europese Milieu- en Gezondheidsproces als een solide platform dat de ontwikkeling van nationale actieplannen ondersteunt en dat de samenwerking tussen leefmilieu- en gezondheidssectoren stimuleert. 

 

Belang van de WGO voor België

 


Francis Brancart, Voorzitter van de Belgische Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, beklemtoont het belang van de WGO op het Belgische milieu-gezondheidbeleid: “Het Europese Milieu- en Gezondheidsproces van de WGO is al lang een stimulans voor België. In 2003 ondertekenden alle Belgische ministers van Leefmilieu en Gezondheid het Samenwerkingsakkoord Leefmilieu-Gezondheid, en legden zo de basis voor het Nationale Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP). Sindsdien hebben de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen samen al tal van projecten gerealiseerd over de invloed van het leefmilieu op de gezondheid. Het project dat we onlangs afgerond hebben betreft gezondheidsprofessionelen zoals dokters, verpleegsters, kinesitherapeuten, enz. Het is belangrijk dat zij tijdens hun opleiding ook gevormd worden in milieugezondheid en milieugeneeskunde zodat zij milieugerelateerde ziektes kunnen voorkomen of beter behandelen”.

 


Milieu- en Gezondheidsproces

 


"Het gaat niet enkel om het milieu, waar het op neerkomt is de volksgezondheid. Het werk uit deze twee sectoren koppelen is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen te verbeteren en het Europese Milieu- en Gezondheidsproces is hier al vijfentwintig jaar een uniek voorbeeld van", zegt Sredan Matic, Milieu en Gezondheidscoördinator van het Europees Regionaal Bureau van de WGO. "Deze derde vergadering van de vertegenwoordigers van de landen geeft een nieuwe impuls aan het Proces omdat de landen elkaar aanzetten om hun doelstellingen te behalen".
De nabije toekomst
 
Eind 2014 zal een high level vergadering in Israël evalueren waar de landen precies staan met de doelstellingen die ze moeten behalen vóór de zesde Ministeriële Conferentie van 2016. Om deze vergadering voor te bereiden hebben de deelnemers van de EHTF een werkgroep opgericht. Ze hebben tevens het HIC (Health in Climate Change) in het leven geroepen, een werkgroep die de acties rond klimaatsverandering en gezondheid moet invoeren.

 

Francis Brancart, Voorzitter van de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid

 

Srdan matic (derde van links), Milieu en Gezondheidscoördinator van het Europees Regionaal Bureau van de WGO

 


Links