OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Welkom bij
Leefmilieu-Gezondheid België

LEES MEER OVER NEHAP

Home

ONZE LAATSTE PROJECTEN

LAATSTE NIEUWS

 • 17.10
  Exotische steekmuggen zoals de tijgermug hebben zich door globalisering en klimaatsopwarming kunnen vestigen in Zuid-Europa en komen alsmaar dichter bij ons land. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaat op zoek naar tijgermuggen op plaatsen waar de kans het grootst is dat ze ons land binnenkomen. Als de mug op tijd wordt opgespoord, kan ze beter bestreden worden. De monitoring kadert binnen het MEMO-project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België). Dit is een initiatief van de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, en maakt deel uit van het Nationale Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP).
 • 19.03
  Dertig landen verzamelden op 10 en 11 december in Brussel voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over leefmilieu en gezondheid. Het ging om de derde Leefmilieu en Gezondheid Taskforce (Environment and Health Taskforce – EHTF). De landen beslisten om ziektes gerelateerd aan asbest, en blootstelling aan passief roken en giftige chemicaliën harder te bestrijden. Gastheren van deze vergadering waren de Belgische federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.
 • 19.03
  Gezondheidsprofessionelen, zoals dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en anderen, kunnen in de toekomst een certificaat behalen in milieugeneeskunde. Tijdens hun studies zullen ze hiervoor zowel een basisopleiding als een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde krijgen.
 • 19.03
  In 2011 bevestigde MODIRISK, een federaal wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van exotische muggen op Belgisch grondgebied. Daarop werden twee interministeriële nationale werkgroepen opgericht: de Werkgroep Leefmilieu en de Werkgroep Gezondheid. Zij dienden de nieuwe problematiek van ‘exotische muggen’ te analyseren, zowel op wetenschappelijk als op juridisch vlak. De resultaten van de beide werkgroepen werden samengevoegd in één rapport. Ze vormen een kader met aanbevelingen voor het bewaken en bestrijden van exotische muggen. Dit kader werd in januari 2014 goedgekeurd door de Ministers van Leefmilieu en Gezondheid. Dankzij deze integrale aanpak, wordt het probleem ‘exotische muggen’ doeltreffender voorkomen en bestreden.

top

PERMANENT SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE CEL LEEFMILIEU-GEZONDHEID

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40/10
1060 Sint-Gillis
+32 (0) 2 524 93 50
nehap@gezondheid.belgie.be