OpenFed

Welkom bij
Leefmilieu-Gezondheid België

LEES MEER OVER NEHAP

ONZE LAATSTE PROJECTEN

LAATSTE NIEUWS

 • 28.06
  In de zomer verhoogt blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek van Sciensano. Ook 25-64 jarigen zijn kwetsbaar, vooral na een stijging van ozonconcentraties. Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65-plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, vooral als zij intensieve buitenactiviteiten plannen.
 • 17.10
  Exotische steekmuggen zoals de tijgermug hebben zich door globalisering en klimaatsopwarming kunnen vestigen in Zuid-Europa en komen alsmaar dichter bij ons land. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaat op zoek naar tijgermuggen op plaatsen waar de kans het grootst is dat ze ons land binnenkomen. Als de mug op tijd wordt opgespoord, kan ze beter bestreden worden. De monitoring kadert binnen het MEMO-project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België). Dit is een initiatief van de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, en maakt deel uit van het Nationale Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP).
 • 19.03
  Dertig landen verzamelden op 10 en 11 december in Brussel voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over leefmilieu en gezondheid. Het ging om de derde Leefmilieu en Gezondheid Taskforce (Environment and Health Taskforce – EHTF). De landen beslisten om ziektes gerelateerd aan asbest, en blootstelling aan passief roken en giftige chemicaliën harder te bestrijden. Gastheren van deze vergadering waren de Belgische federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.
 • 19.03
  Gezondheidsprofessionelen, zoals dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en anderen, kunnen in de toekomst een certificaat behalen in milieugeneeskunde. Tijdens hun studies zullen ze hiervoor zowel een basisopleiding als een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde krijgen.