OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Home

Leefmilieu-Gezondheid België

De internationale invloed

De invoering van het NEHAP in België valt binnen een Europees en internationaal kader waarin de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de rol van initiator en stuwende kracht op zich heeft genomen.

 

Al in 1946, nog voordat het milieu een politieke prioriteit wordt, geeft de WGO een ruime definitie aan gezondheid: “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn”. Veertig jaar later, in 1986, onderstreept de WGO in Ottawa dat “de bevordering van de gezondheid niet alleen een zaak van de gezondheidssector is en meer dan alleen een gezonde levensstijl vooral het welzijn beoogt”.

 

Toch duurt het nog ettelijke jaren voor het tot echte impulsen komt. In 1993 spreekt de WGO als eerste van milieugezondheid… Sinds 1989 komen de ministers van Volksgezondheid en Milieu van de 52 lidstaten van de WGO Europa om de vijf jaar bij elkaar om de balans op te maken. Zo hebben ze in 1994 besloten om Nationale Actieplannen Milieu-Gezondheid (NEHAP) op te stellen. In 1999 hebben ze zich gebogen over de thema’s water en vervoer. In juni 2004 hebben ze weer een stap verder gezet met de goedkeuring van een Actieplan voor het milieu en de gezondheid van de kinderen in Europa.