OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Home

Leefmilieu-Gezondheid België

De oorsprong

De relatie tussen milieu en gezondheid komt internationaal en Europees steeds meer in de aandacht te staan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in Europa heeft hier in 1989 de aanzet toe gegeven door een reeks ministeriële conferenties over milieu en gezondheid te organiseren. In het verlengde hiervan heeft de Europese Unie van gezondheid en milieu één van haar politieke prioriteiten gemaakt. Tijdens de conferentie van de WHO Europa in Helsinki hebben de Lidstaten afgesproken elk een nationaal actieplan rond milieu en gezondheid op te stellen.

 

In 2003 heeft België zijn 1ste actieplan gepresenteerd onder de titel NEHAP. Het NEHAP biedt een samenhangend kader voor de initiatieven van de verschillende bevoegde institutionele partners: de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen. Het plan bevat een reeks concrete aanbevelingen. Dankzij een samenwerkingsakkoord kan er financiële steun worden geboden aan acties en projecten ter verbetering van de gezondheid en/of het milieu in ons land.

In 2008 heeft België het 2de actieplan gepresenteerd onder de titel NEHAP2, dat nu nog lopende is.