De doelstellingen van het NEHAP

Het Belgische Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP) biedt een samenhangend kader voor een gemeenschappelijke milieu- en gezondheidsbeleid op alle institutionele niveaus in België. Het NEHAP bevat een aantal instrumenten voor concrete gezamenlijke projecten. Met het oog hierop wordt toenadering tussen de verschillende niveaus, betrokkenen, sectoren, thema’s en programma’s sterk gestimuleerd.

 

Het NEHAP is op 3 april 2003 aangenomen door de (Gemengde) Interministeriële Conferentie Milieu-Gezondheid (GICMG) en biedt een reeks “instrumenten”, een referentiekader” voor wat te doen staat. Het NEHAP sluit aan bij wat België met de internationale gemeenschap heeft afgesproken. Doel is om de stand van zaken in de federale staat België in kaart te brengen en tegelijkertijd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor de betrokken partners.

 

Het NEHAP zorgt voor een reële meerwaarde door een samenhangend kader te bieden voor alle publieke partners in België. Deze partners worden aangemoedigd om het NEHAP kracht bij te zetten met gemeenschappelijke doelstellingen, versterkte samenwerking en gezamenlijke maatregelen.

Het NEHAP is multidisciplinair en wil alle fronten – van politiek en wetenschap tot en met administratie, informatie en onderwijs – bestrijken.

 

Ook zet het NEHAP aan tot een multisectorale aanpak door bruggen te slaan tussen alle beleidsprogramma’s die verband houden met milieu en gezondheid (landbouw, vervoer, energie, industrie…).