De GICLG

De (Gemengde) Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en de Gezondheid (GICLG) speelt een vooraanstaande rol in de follow-up van het NEHAP, en wordt daarin bijgestaan door de Cel Leefmilieu-Gezondheid.

 

De GICLG werd in 2001 opgericht en bestaat uit alle ministers (federaal, Communautair, Gewestelijk) met bevoegdheid op het gebied van gezondheid en milieu.

 

Dit overlegorgaan is vervolgens verankerd in het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, waarin de beslissende rol van de GICLG bij de afbakening van de beleidslijnen en de uitvoering van het NEHAP nog eens wordt bevestigd.

 

De GICLG wordt voorgezeten door de federale minister of staatssecretaris met milieu in zijn of haar portefeuille (Marie-Christine Marghem) en komt minstens één keer per jaar bijeen