OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Home

Leefmilieu-Gezondheid België

Latest News

Publication date: 
28/06/2018 - 09:45
In de zomer verhoogt blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek van Sciensano. Ook 25-64 jarigen zijn kwetsbaar, vooral na een stijging van ozonconcentraties. Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65-plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, vooral als zij intensieve buitenactiviteiten plannen.
Publication date: 
17/10/2017 - 10:30
Exotische steekmuggen zoals de tijgermug hebben zich door globalisering en klimaatsopwarming kunnen vestigen in Zuid-Europa en komen alsmaar dichter bij ons land. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) gaat op zoek naar tijgermuggen op plaatsen waar de kans het grootst is dat ze ons land binnenkomen. Als de mug op tijd wordt opgespoord, kan ze beter bestreden worden. De monitoring kadert binnen het MEMO-project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België). Dit is een initiatief van de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, en maakt deel uit van het Nationale Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP).
Publication date: 
19/03/2015 - 16:45
Dertig landen verzamelden op 10 en 11 december in Brussel voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) over leefmilieu en gezondheid. Het ging om de derde Leefmilieu en Gezondheid Taskforce (Environment and Health Taskforce – EHTF). De landen beslisten om ziektes gerelateerd aan asbest, en blootstelling aan passief roken en giftige chemicaliën harder te bestrijden. Gastheren van deze vergadering waren de Belgische federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten.
Publication date: 
19/03/2015 - 16:15
Gezondheidsprofessionelen, zoals dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en anderen, kunnen in de toekomst een certificaat behalen in milieugeneeskunde. Tijdens hun studies zullen ze hiervoor zowel een basisopleiding als een voortgezette opleiding in milieugeneeskunde krijgen.
Publication date: 
19/03/2015 - 16:00
In 2011 bevestigde MODIRISK, een federaal wetenschappelijk onderzoek, de aanwezigheid van exotische muggen op Belgisch grondgebied. Daarop werden twee interministeriële nationale werkgroepen opgericht: de Werkgroep Leefmilieu en de Werkgroep Gezondheid. Zij dienden de nieuwe problematiek van ‘exotische muggen’ te analyseren, zowel op wetenschappelijk als op juridisch vlak. De resultaten van de beide werkgroepen werden samengevoegd in één rapport. Ze vormen een kader met aanbevelingen voor het bewaken en bestrijden van exotische muggen. Dit kader werd in januari 2014 goedgekeurd door de Ministers van Leefmilieu en Gezondheid. Dankzij deze integrale aanpak, wordt het probleem ‘exotische muggen’ doeltreffender voorkomen en bestreden.
Publication date: 
19/03/2015 - 15:00
10 jaar geleden werd het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ gepubliceerd. Dit plan kwam er na de stijging in sterfgevallen tijdens de zeer warme zomer van 2003, die eveneens een significante luchtvervuiling kende. Nu er 10 jaar verlopen zijn, maakte de ‘Werkgroep Ozon en Hittegolf’, een samenwerking tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, een rapport op van het plan. Het rapport geeft de evolutie weer van de zomers van de laatste 10 jaar en toont duidelijk dat de zomers van 2003 en 2006 de meest kritieke waren. In 2003 zijn in België alleen 1.300 65-plussers meer overleden dan de jaren ervoor. Een nieuw ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’ zal in 2014 gepubliceerd worden en zal verder bouwen op het plan van 2003.
Publication date: 
18/03/2015 - 15:45
België neemt deel aan de 5e studie over de aanwezigheid van POPs (persistente organische polluenten) in moedermelk. Deze studie die werd opgezet door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) wordt gevoerd in samenwerking met Kind & Gezin en het ONE, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen, het Institut Provincial Hainaut Vigilance Sanitaire en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek in opdracht van de Belgische overheden. In totaal zullen er tegen 31 december 2014 200 moeders deelnemen aan het onderzoek in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.