België hernieuwt engagement voor leefmilieu-gezondheid op de 7de Ministeriële Conferentie van de WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseerde van 5 tot en met 7 juli haar 7de ministeriële conferentie leefmilieu-gezondheid in Boedapest, Hongarije. België speelde hier een actieve rol met een delegatie onder leiding van Zakia Khattabi, federaal minister van Leefmilieu.
WHO Ministeriële conferentie
Een sterke verklaring ten gunste van leefmilieu-gezondheid

Samen met de andere landen van de Europese WHO-regio, keurde België de Verklaring van Boedapest goed. De verklaring belicht de gezondheidsproblemen die verband houden met klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies van biodiversiteit en bodemdegradatie. In de verklaring wordt ook de nadruk gelegd op het versterken van het bestuur, het investeren in personeel en het belang van kennis en middelen.

De Belgische vertegenwoordigers

Naast de minister bestond de Belgische delegatie uit de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dirk Ramaekers, 2 medewerkers van het NEHAP-secretariaat, 2 medewerkers van het kabinet van minister Khattabi, een afgevaardigde van het Departement Zorg van de Vlaamse Gemeenschap en een afgevaardigde van de jongerenorganisatie Forum des Jeunes.

Meer lezen over de 7de conferentie van de WHO

Meer informatie over het belang van deze conferentie voor onze milieugezondheid vindt u in het persbericht.

De volledige tekst van de Verklaring van Boedapest is hier beschikbaar.

 

Geef uw mening ! Leefmilieu-gezondheid staat centraal in het Derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid, dat loopt van 2023 tot 2029. De openbare raadpleging over NEHAP3, met 8 actiedomeinen, zal geopend zijn vanaf 16 augustus 2023 tot en met 15 oktober. Dit is een unieke gelegenheid om uw mening te delen en bij te dragen aan de toekomst van de milieugezondheid. Bezoek consult-leefmilieu op 16 augustus!