Jonger dan 65 jaar? Pas ook je gedrag aan tijdens pieken van luchtvervuiling

In de zomer verhoogt blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek van Sciensano. Ook 25-64 jarigen zijn kwetsbaar, vooral na een stijging van ozonconcentraties. Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65-plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, vooral als zij intensieve buitenactiviteiten plannen.
Matige ozonconcentraties leiden al tot een verhoogde kans op sterfte, zelfs bij mensen jonger dan 65 jaar

We wisten al dat 65-plussers en kinderen kwetsbaar zijn voor smog- of ozonpieken. Het onderzoek van Sciensano toont echter aan dat luchtvervuiling ook een risicofactor is voor sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten bij mensen tussen 25 en 64 jaar.
Omdat ze nooit echt als een risicogroep worden beschouwd, volgt deze groep niet echt de preventieadviezen op. Ze vertoeven echter vaak in de buitenlucht, bijvoorbeeld als ze kinderen naar school brengen, op weg naar het werk of tijdens andere activiteiten. Sciensano benadrukt het belang voor de hele bevolking om hun gedrag aan te passen bij ozonpieken of smogwaarschuwingen.


Ozon- of smogalarm? Vermijd inspanningen en blijf binnen

Wil je de impact van een ozonpiek op je gezondheid zo klein mogelijk houden, dan volg je best volgende adviezen:

  • Blijf op de hoogte door je gratis te abonneren op de mailinglijst voor nieuwsberichten over smogalarm en hittewaarschuwing van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).
  • Pas je gedrag aan en volg de adviezen van Zorg en Gezondheid:
    • Beperk blootstelling aan de buitenlucht en probeer activiteiten ’s ochtends te plannen, dan zijn de ozonconcentraties lager
    • Vermijd fysieke inspanningen
    • Blijf bij hitte en ozonpieken in een koele ruimte en hydrateer je

 

Luchtvervuiling in de zomer?!

Luchtvervuiling wordt misschien vaker geassocieerd met de winter dan met de zomer, maar vergis je niet slechte luchtkwaliteit beïnvloedt ook de gezondheid in de zomer. De concentratie fijn stof (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) zijn in de zomer meestal lager dan in de winter, maar in de zomer brengen we meer tijd in de buitenlucht door. Hierdoor verhogen we onze blootstelling aan de luchtvervuiling en kan de totale dosis aanzienlijk zijn. Daarnaast dragen zonnestralen bij aan de aanmaak van ozon, die op zijn beurt de hierboven genoemde overlijdenskans vergroot.
Volgens de studie neemt het sterfterisico voor de hele Belgische bevolking toe in de zomer, als:

  • de gemiddelde ozonconcentratie gedurende vier opeenvolgende dagen hoger is dan 100 microgram per kubieke meter (μg/m3) of wanneer
  • stikstofdioxide (NO2) stijgt met 10 μg/m3.

Het effect van verontreinigende stoffen zoals PM10, PM2,5, NO2 en ozon op de gezondheid is echter complex. De effecten verschillen afhankelijk van leeftijd, het seizoen en kunnen onmiddellijk, vertraagd of cumulatief zijn. Raadpleeg het volledige rapport voor meer informatie.


Opgelet!

De Sciensano-studie toont aan dat luchtverontreiniging een kortetermijneffect heeft op het sterftecijfer. We kunnen dus verwachten dat de impact van luchtvervuiling op onze gezondheid en levenskwaliteit niet te onderschatten is. Gelukkig worden ozon- en smogpieken slechts enkele dagen per jaar waargenomen, dus het grootste deel van het jaar kun je zonder zorgen fysieke inspanningen blijven doen in de buitenlucht.


Studie in opdracht van de Cel Leefmilieu-Gezondheid gemandateerd door het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid.