Officiële Lancering van NEHAP3: Een Nieuwe Fase voor Milieugezondheid in België

Vandaag bereiken we een mijlpaal met de lancering van het Derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3), een plan dat twee decennia van inspanningen bekrachtigd om België veerkrachtig en duurzaam te maken.
Openbare raadpleging en Goedkeuring van het Plan

NEHAP3 werd ter publieke consultatie voorgelegd van 16 augustus tot 15 oktober 2023, een cruciale fase om ervoor te zorgen dat het Plan de aspiraties van iedereen weerspiegelt. Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun waardevolle bijdrage. In samenwerking met het Secretariaat van het NEHAP hebben de werkgroepen alle opmerkingen zorgvuldig geanalyseerd en het Plan aangepast waar nodig. De Nationale Cel nam vervolgens een beslissing over deze aanpassingen. Ten slotte werd de definitieve versie van NEHAP3 goedgekeurd door de Ministers van Leefmilieu en Gezondheid in de GICLG op 8 januari 2024.

20 Jaar van het Samenwerkingsakkoord

Deze officiële lancering van NEHAP3 valt samen met de 20e verjaardag van het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, die NEHAP oprichtte: een prachtig symbool van de continuïteit en evolutie van onze inzet voor milieugezondheid!

Prioriteiten en acties van NEHAP3

NEHAP3 richt zich op twee hoofddoelen, namelijk:

  • Veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering
  • Vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu.

Deze doelstellingen worden nagestreefd via 8 afzonderlijke actiefiches:

  • Fiche 1: zorgen voor een rechtvaardige transitie naar veerkrachtige gezondheidssystemen
  • Fiche 2: zorgen voor een rechtvaardige transitie naar duurzame en koolstofarme gezondheidssystemen
  • Fiche 3: begrijpen en beheren van de impact van ozon en hittegolven op de gezondheid
  • Fiche 4: deelname aan het Europese partnerschap voor chemische risicobeoordeling PARC met als doel het ontwikkelen van een nieuwe generatie chemische risicobeoordeling om gezondheid en leefmilieu beter te beschermen
  • Fiche 5: Nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED)
  • Fiche 6: opleiding van gezondheidsprofessionelen over de impact van het milieu op de gezondheid via online opleiding modules die geaccrediteerd zijn door het RIZIV
  • Fiche 7 : de monitoring van exotische muggen via het MEMO+ project.
  • Fiche 8 : Het coördineren van de aanpak om de tekenpopulaties, door teken overgedragen ziekten en het risico op contact met teken in tuinen, parken en recreatiegebieden te verminderen.

Ontdek meer in de definitieve versie van NEHAP3.

 

Het rapport van de openbare raadpleging zal uiterlijk op 15 april 2024 op deze website worden gepubliceerd, zijnde 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging van NEHAP3, die plaatsvond van 16 augustus tot 15 oktober 2023. Dit rapport zal een analyse bevatten van de bijdragen en de aanpassingen die aan het plan zijn gemaakt in reactie op de opmerkingen van burgers en adviesraden.