Startschot van de 5e studie over de aanwezigheid van POPs in moedermelk

België neemt deel aan de 5e studie over de aanwezigheid van POPs (persistente organische polluenten) in moedermelk. Deze studie die werd opgezet door de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) wordt gevoerd in samenwerking met Kind & Gezin en het ONE, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen, het Institut Provincial Hainaut Vigilance Sanitaire en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek in opdracht van de Belgische overheden. In totaal zullen er tegen 31 december 2014 200 moeders deelnemen aan het onderzoek in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.


Wat zijn POPs?
 
POPs (Persistente Organische Polluenten) zijn stoffen die door toedoen van de mens in de natuur terechtkomen, zoals PCB’s en dioxines. Deze stoffen kunnen lang in het milieu aanwezig blijven. Ze zetten zich vast in alle vetbevattende voedingsmiddelen. Ze worden in alle levende organismen aangetroffen, alsook in voedingsmiddelen zoals vis, gevogelte, melkproducten, vlees en eieren, en dus ook in moedermelk.  
Dit internationale onderzoek zal het gehalte aan POPs in moedermelk meten. Deze meting is een weerspiegeling van de langdurige blootstelling van moeders aan deze stoffen. Ze laat toe na te gaan in hoeverre de reglementering inzake de vermindering van de uitstoot van chemicaliën in het milieu zichtbaar wordt in de mens en of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn.
 
Waarom POPs meten in moedermelk?
 
Moedermelk is een indicator van de blootstelling aan het milieu. Het concentreert vervuilende stoffen, zoals bijvoorbeeld POPs waaraan we allemaal worden blootgesteld. POPs stapelen zich op in het vetweefsel van het menselijk lichaam (vetten). Daarom wordt moedermelk, rijk aan vet, beschouwd als een goede indicator om te meten in hoeverre de vervuiling van ons milieu ons organisme al dan niet aantast.
 
Betekent dit dat moedermelk schadelijk kan zijn voor de baby?
 
Zelfs als er ongewenste scheikundige stoffen worden gevonden in de moedermelk, wil dit nog niet zeggen dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de baby. De experts herhalen dat moedermelk de beste voeding is voor een kind. De samenstelling van de melk is steeds afgestemd op de groei en de behoeften van het kind. Het vermindert ook het risico op infecties en allergieën, evenals het risico op bepaalde aandoeningen, zoals diabetes of zwaarlijvigheid. Het geven van borstvoeding schept een bijzondere band tussen moeder en kind en heeft ook voor de moeder heel wat gezondheidsvoordelen.
 
Meer weten over de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind.
 
Wie kan deelnemen aan deze studie ?
 
Elke jonge mama die:
 
·         borstvoeding geeft
·         meerderjarig is en jonger dan 30 jaar
·         minimum 10 jaar in België woont
·         bevallen is van haar 1e kind en dit geen twee- of meerling is
·         een normale zwangerschap had
·         HIV negatief is
·         bevallen is na een voldragen zwangerschap (> 36 weken)
·         bevallen is van een gezonde baby
 
Hoe verloopt het onderzoek ?
 
Momenteel werken Kind & Gezin, het ONE en de kraamklinieken actief samen om 200 moeders te vinden verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Moeders die aan de studie willen deelnemen, ondertekenen een toestemmingsformulier, vullen een vragenlijstin en bezorgen een staaltje moedermelk van 50 milliliter. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van Antwerpen en het Institut Provincial Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS) van Bergen verzamelen de stalen en begeleiden de moeders. De Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) bereidt de stalen voor dienaar het referentielaboratorium van de WGO in Duitsland moeten worden gestuurd waar ze geanalyseerd worden. Het centraal ethisch comité (UKZKF) heeft voor de implementatie van het project een positief advies gegeven dat het startschot geeft voor het begin van de campagne.
 
Communicatie van de resultaten
 
Er werd een aangifte ingediend bij de privacycommissie en de gegevens zullen overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de privacy worden bewaard. Moeders die hierom verzoeken kunnen hun resultaten krijgen. De resultaten worden collectief verwerkt en in een eindrapport opgenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie zal daarna de Belgische resultaten vergelijken met die van andere deelnemende landen. Alleresultaten worden tegen het najaar 2015 verwacht. 
 
Wie te contacteren om deel te nemen ?
 
Vragen kunnen worden gericht aan de verantwoordelijken voor de implementatie van de studie:
 
Hygiène Publique in Henegouwen – Hainaut Vigilance sanitaire

 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen (PIH)

  • Projectverantwoordelijke: Els Van de Mieroop
  • Projectcoördinator: Melissa Paulussen
  • Verpleegkundige: Danielle Stappers
  • Adres: Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen
  • Telefoon: 03 259 12 66
  • E-mail: melissa.paulussen@pih.provant.be

 

Meer informatie over dit project en de resultaten van het vorige onderzoek vindt u hier