Wat is het NEHAP?

Het NEHAP (National Environment-Health Action Plan, nationaal actieplan leefmilieu -gezondheid) ontstond tijdens de Ministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1994 in Helsinki organiseerde. Daar werden de lidstaten aangemoedigd om hun eigen nationale actieplannen leefmilieu-gezondheid te ontwikkelen. NEHAP is het resultaat van een groeiend inzicht in de wederzijdse interactie tussen leefmilieu en gezondheid.

In België werd het samenwerkingsakkoord dat de wettelijke basis vormt voor het NEHAP goedgekeurd op 10 december 2003. NEHAP biedt een kader voor samenwerking tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten in de beleidsdomeinen leefmilieu en gezondheid. Het NEHAP is een bijzonder relevant instrument, dat coördinatie en coherentie mogelijk maakt, niet alleen tussen leefmilieu en gezondheid, maar ook tussen de verschillende overheidsniveaus.

Sinds 2003 zijn er twee nationale actieplannen uitgevoerd. NEHAP3 is de derde editie en zal tussen 2023 en 2029 gerealiseerd worden. Het plan richt zich op 2 prioritaire thema's: klimaatverandering en chemische stoffen: het eerste gaat over veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering, het andere over de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu. Zo breidt NEHAP3 de acties uit van de vroegere NEHAP’s, terwijl het ook nieuwe acties opneemt als antwoord op huidige en dringende maatschappelijke uitdagingen. In totaal omvat het NEHAP 8 verschillende actiegebieden, waarin de wederzijdse interactie tussen leefmilieu en gezondheid centraal staat.

Elk onderwerp wordt behandeld door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken overheidsdiensten en die - waar nodig - wordt aangevuld met deskundigen in de materie. Deze werkgroepen brengen verslag uit over hun voortgang aan de nationale cel leefmilieu-gezondheid, die ook bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende overheidsdiensten. De nationale cel coördineert en controleert al het werk voordat ze de GICLG informeert, de Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid, die bestaat uit alle Belgische ministers die verantwoordelijk zijn voor leefmilieu en gezondheid. De GICLG neemt de definitieve beslissingen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden:

NEHAP

Bekijk hier NEHAP1

Bekijk hier NEHAP2