Context

Open

Persistente organische polluenten (POP’s) zijn vervuilende stoffen die men terugvindt in het milieu. Ze zijn het resultaat van menselijke activiteit en kunnen lang in het milieu aanwezig blijven, zoals PCB’s en dioxines. Zij worden in alle levende organismen aangetroffen, alsook in voedingsmiddelen zoals vis, gevogelte, melkproducten, vlees en eieren.

 

Moedermelk is een zeer interessante matrix om de opstapeling van deze vervuilende stoffen in de bevolking te meten. Voor het eerst werd de studie op zo grote schaal uitgevoerd en is ze representatief voor alle delen van het land.

 

Het project “POP’s in moedermelk” kadert zeer goed in de uitvoering van de Stockholmconventie over POP’s. Zo’n project weerspiegelt immers de resultaten van de maatregelen die werden genomen om milieuvervuiling en contaminatie van de voedselketen te verminderen, en dient tevens als uitgangspunt voor het bijsturen van prioriteiten. Het project betrof een zeer groot aantal stoffen en had ook aandacht voor mogelijke nieuwe actiedomeinen. 

 

Dit project vertegenwoordigt de Belgische bijdrage aan de vierde ronde van de Wereldgezondheidsorganisatie omtrent dit thema. Tijdens die ronde werden er nog veel veel meer polluenten gemeten, waaronder organochloorpesticiden en vlamvertragers.

 

Het project vond plaats in opdracht en ten laste van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu Gezondheid (GICLG), waarin alle federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden van België omtrent leefmilieu en gezondheid zetelen.