De coördinatie “Ozon en gezondheid”

Open
Wegverkeer, industrie, verwarming, allemaal dragen ze bij tot het ontstaan van ozon. Hoe dichter de ozon zich boven het aardoppervlak bevindt, hoe gevaarlijker het is voor de gezondheid. De sterkste ozonconcentraties doen zich voor tijdens de zomer en periodes van extreme warmte. Ozon en hittegolven zijn dus duidelijk nauw met elkaar verbonden.

Doelstelling

 

De coördinatie “Ozon en gezondheid” heeft tot doel de maatregelen van de verschillende overheden met elkaar te verbinden en in de praktijk te brengen vanuit de invalshoek van het milieuthema “ozon” of van het gezondheidsthema “hittegolven”.

 


Het ‘hittegolf- en ozonpiekenplan’
 

Om de nefaste gevolgen van deze klimatologische periodes te bestrijden, hebben de federale en gefedereerde overheden, die in België verantwoordelijk zijn voor leefmilieu en gezondheid, in 2003 een hittegolf- en ozonpiekenplan opgesteld, met maatregelen die de risico’s van hitte en ozon moet tegengaan. Het plan omvat drie fasen: een waakzaamheidsfase, een waarschuwingsfase (onderverdeeld in twee niveaus) en een alarmfase. Dit plan toont hoe iedereen kwetsbare personen kan identificeren en geeft tips om problemen door hitte te voorkomen, vooral bij zieken, bejaarden en kleine kinderen. Het hittegolf- en ozonpiekenplan is nu 10 jaar oud en de parameters over leefmilieu en gezondheid die erin beschreven staan werden geanalyseerd in een rapport van de ‘Werkgroep Ozon en Hittegolf’