Deelname aan het project

Open

Opleidingssessies

 

De crèches die wensten deel te nemen aan het project werden uitgenodigd op een vormingssessie in hun regio. Die sessies hadden als doel de crèches in te lichten over de kwaliteit van het binnenmilieu en het gebruik van het zelfevaluatie-instrument. Daarna ontvingen de vrijwillige crèches de vragenlijst crèches en een verklarende gids samen met een brief (creches2).

 

Fase van zelfevaluatie

 

De deelnemende crèches beschikten over twee weken om hun binnenmilieu te observeren en de verschillende vragen te beantwoorden. De verantwoordelijken van het project konden altijd gecontacteerd worden en de “helpdesk”  hielp bij alle problemen.

 

Fase van bijkomende analyses

 

Sommige crèches hebben vrijwillig deel genomen aan de tweede fase van het project waarbij ze een Dienst voor Analyse van Binnenleefmilieus toegang verleenden.