Deelnemers in België

Open


Bij 129 moeders en 129 kinderen werd urine en haar verzameld, om daarin de vervuilende stoffen te meten. In België werden de kinderen gerekruteerd in scholen uit drie regio’s: in twee laagbevolkte regio’s in Vlaanderen en Wallonië (omgeving Brakel en Ellezelles/Frasnes) en in de sterk bevolkte regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De laagbevolkte gebieden voldeden aan de selectiecriteria van de Europese studie, namelijk < 15000 inwoners, <295 inwoners/km², geen belangrijke emissie-bronnen en industrie, <5% industriezone en de school lag >=500m van belangrijke verkeerswegen. Beide landelijke gebieden lagen 10 à 15 km van elkaar, ongeveer 50 à 65 km ten zuidwesten van de hoofdstad Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd als stedelijke regio gekozen omdat ze meer dan 150 000 inwoners heeft en een populatiedichtheid van minimaal 5000 inwoners/km².

 

Figuur: Overzicht van het aantal deelnemers in elk van de regio’s waar de rekrutering werd uitgevoerd.