Doelstellingen van het project

Open

De algemene doelstellingen van het project waren het identificeren van de milieuproblemen in de crèches, het formuleren van concrete voorstellen om ze te verhelpen en verslag uitbrengen aan de bevoegde instanties tijdens de hele duur van het project.

 

Meer bepaald omvatten de doelstellingen:

  • Het verminderen van de negatieve impact van het binnenmilieu van crèches op de gezondheid van de kinderen;
  • Bewustmaking en preventie rond binnenmilieuproblemen in het leefmilieu van jonge kinderen;
  • Het ondersteunen van de samenwerking in het kader van een concreet project tussen ONE (l’Office de la Naissance et de l’Enfance), Kind & Gezin en de DKF (Dienst für Kinder und Familie) betreffende de kwaliteit van het binnenmilieu in de crèches en de gezondheid van de kinderen.

Bij de verwezenlijking van deze doelstellingen werd gelet op de strikte naleving van:

  • De organisatie en de regels voor de werking van ONE, Kind & Gezin en de DKF;
  • De motivatie van het personeel in de crèches1, en dit via passende informatie zowel aan het begin van het project als via een regelmatige opvolging; 
  • De anonimiteit van de crèches die aan het project deel hebben genomen.