Evolutie van het project

Open
 • 28 november 2012: In Brussel werd een workshop gehouden over de Belgische resultaten.
 • 23-24 oktober 2012:In Cyprus vond een meeting plaats waar de resultaten van alle landen werden vergeleken.
 • 17 september 2012: De individuele resultaten worden meegedeeld aan de Belgische deelnemers
 • 30 maart 2012: De metingen van de vervuilende stoffen in de haar- en urinestalen zijn beëindigd. Nu worden de resultaten verwerkt.
 • 12 maart – 15 maart 2012: deze week werd in Kopenhagen een training georganiseerd ter voorbereiding van de dataverwerking door alle deelnemende Europese landen.
 • Eind Februari 2012: De Belgische laboratoria die de analysen zullen uitvoeren op de urine- en haarstalen zijn geslaagd voor alle ringtesten binnen het Europees project (ICI21, EQUAS 1, EQUAS 22).
 • 14 Februari 2012: Het veldwerk werd afgerond! Bij 129 moeders en 129 kinderen werd haar en urine verzameld. 
 • 14 December 2012: een filmploeg kwam een opname maken van het lopende veldwerk in een lagere school in Brakel.
 • 28 november – 2 december 2011: in Brussel werd een meeting gehouden met alle deelnemende landen aan de Europese studie.
 • 26 oktober 2011: de Belgische campagne werd officieel aangekondigd via een persbericht.
 • 11 oktober 2011: de rekrutering en staalname bij 6-12 jarige kinderen en hun moeders nam een start via Belgische lagere scholen.
 • 1 oktober 2010: Een meetcampagne naar vervuilende stoffen (humane biomonitoring) in schoolgaande kinderen en hun moeders begint en loopt tot eind 2012.


1 Interlaboratory Comparison Investigation (ICI)
 
2 External Quality Assessment Scheme (EQUAS)