Financiering en organisatie

Open

Deze studie wordt gefinancierd door de Gemengde interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid en het Europese Life+ project. De coördinatie is in handen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.