Hoe werden de stalen genomen?

Open

Moeder en kind verzamelden op dezelfde dag hun ochtendurine. De recipiënten werden gestockeerd in de koelkast. Op het onderzoek in de school werd het kind gewogen en de lengte gemeten. Daarna werd een plukje haar verzameld en vulde de veldwerker samen met het kind een haarvragenlijstje in. Met de moeder werd een afspraak gemaakt om ook lengte en gewicht te meten en haar te verzamelen. De veldwerker nam een vragenlijst af van ongeveer 45 minuten en peilde naar voedingsgewoonten, levensstijl, woonomgeving, beroep, hobby’s en gebruik van verzorgingsproducten.