Informatievoormiddag over de resultaten van DEMOCOPHES

Open


Op 28 november vond in Brussel de informatievoormiddag plaats over de Europese humane biomonitoringprojecten.
 
Het doel van de ochtendsessie was de Belgische resultaten van de Europese pilootprojecten rond humane biomonitoring te bespreken.
 
 
De agenda van de informatievoormiddag:
 

  • 9u30-9u45: Inleiding tot de projecten (DEMO)COPHES
    • Pierre Biot, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel.
  • 9u45-10u45: Belgische resultaten van het project DEMOCOPHES
  • 11u15-11u45: Europese resultaten van de projecten (DEMO)COPHES 
    • Ludwine Casteleyn, Katholieke Universiteit Leuven
  • 11u45-12u00: Conclusies en aanbevelingen