Meedelen van de resultaten

Open

De gegevens worden bewaard conform de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de database wordt aangegeven bij de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

De resultaten werden collectief verwerkt en in een eindrapport opgenomen. De moeders die hierom verzochten, hebben hun individuele resultaten in een persoonlijke brief ontvangen.

 

De Belgische resultaten werden aan de Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd, die de resultaten later met die van andere deelnemende landen zal vergelijken.

 

Op 9 maart 2007 wordt een studienamiddag georganiseerd voor het betrokken wetenschappelijk en medisch personeel.