Opleiding in Milieugezondheid: ontdek onze e-learning modules!

Open
E-learning gezondheidsprofessionelen

De impact van onze omgeving op de gezondheid is aanzienlijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat bijna een kwart (24%) van de wereldwijde sterfte te wijten is aan milieufactoren. Het is dus van cruciaal belang om gezondheidsprofessionelen te sensibiliseren en op te leiden over deze kwesties. Daarom zijn er in het kader van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP), 7 online leermodules over milieugezondheid ontwikkeld.

Ze behandelen de volgende onderwerpen:

  • Radon (natuurlijk radioactief gas dat aanwezig is in de grond)
  • Buitenlucht (luchtverontreinigende stoffen)
  • Binnenlucht (multi blootstelling)
  • schimmels
  • Geluid
  • Hormoonverstoorders
  • DOHaD (invloed van de vroege ontwikkelingsfasen op de lange termijn gezondheid)

Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer informatie over elke module alsook de link om ze te kunnen volgen (onder het luik medische milieukunde). Artsen krijgen accreditatiepunten bij het volgen van de e-learnings.