Opleiding in Milieugezondheid: ontdek onze e-learning modules!

Open
E-learning gezondheidsprofessionelen

De impact van onze omgeving op de gezondheid is aanzienlijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat bijna een kwart (24%) van de wereldwijde sterfte te wijten is aan milieufactoren. Het is dus van cruciaal belang om gezondheidsprofessionelen te sensibiliseren en op te leiden over deze kwesties. Daarom zijn er in het kader van het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP), 11 online leermodules over milieugezondheid ontwikkeld.

 

Ze behandelen de volgende onderwerpen:

 • Radon (natuurlijk radioactief gas dat aanwezig is in de grond)
 • Buitenlucht (luchtverontreinigende stoffen)
 • Binnenlucht (multi blootstelling)
 • Binnenlucht (schimmels): preventie en behandeling van schimmel
 • Lawaai
 • Klimaatverandering
 • Zware metalen (lood, kwik, enz.)
 • Hormoonverstoorders
 • Lokale problemen (waterlopen, grond, enz.)
 • Chemische stoffen in ons dagelijkse leven (speelgoed, cosmetica, voeding, enz.)
 • DOHaD (invloed van de vroege ontwikkelingsfasen op de lange termijn gezondheid)


Deze modules zijn voornamelijk ontwikkeld voor artsen, om hen in staat te stellen adequatere diagnoses en behandelingen te stellen. Ze zijn goedgekeurd door het RIZIV en geven dus recht op officiële accreditatie. Om toegang te krijgen, kunnen artsen hierheen gaan.

Echter, milieugezondheid is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Daarom zijn de modules ook opengesteld voor andere gezondheidswerkers of geïnteresseerde personen. Om dit te doen, klik op deze link

 

Geef uw mening ! De opleidingsmodules maken deel uit van het Derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid, dat loopt van 2023 tot 2029. De openbare raadpleging over NEHAP3, met 8 actiedomeinen, zal geopend zijn vanaf 16 augustus 2023 tot en met 15 oktober. Dit is een unieke gelegenheid om uw mening te delen en bij te dragen aan de toekomst van milieugezondheid. Bezoek consult-leefmilieu op 16 augustus!