Rapport over verontreinigende stoffen in het lichaam

Open
Dit rapport beschrijft de resultaten van de Belgische deelname aan de zesde meetcampagne van persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk, georganiseerd door de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO).

Het rapport vindt u hier.