OpenFed - General-purpose, multilingual Drupal distribution

Home

Leefmilieu-Gezondheid België

Open

Rapport over verontreinigende stoffen in het lichaam

Dit rapport beschrijft de resultaten van de Belgische deelname aan de zesde meetcampagne van persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk, georganiseerd door de Wereld-gezondheidsorganisatie (WHO).

Het rapport vindt u hier.