Rekrutering via scholen

Open


In scholen uit twee aangrenzende landelijke gemeenten in Vlaanderen en Wallonië (Brakel en Flobecq) en uit de stedelijke gemeente Vorst in Brussel kregen kinderen een uitnodigingsbrief om deel te nemen. Hierbij zat een informatiebrochure voor het kind, een informatiebrochure voor de moeder en een antwoordkaart. Alle moeders werden gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen. De kinderen schreven hun naam onder een instemmingstekst.
 
De meeste Europese landen kozen ervoor om de rekrutering te laten verlopen via lagere scholen. In België deden in totaal 13 scholen mee: 5 in de landelijke regio Brakel/Ellezelles/Frasnes en 8 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.