Voorstelling van het project

Open

Het project is in 2 fasen verlopen volledig op vrijwillige basis: 

  • Fase 1: Een eerste fase omvatte de evaluatie van de kwaliteit van het binnenmilieu van de crèches op basis van waarneembare factoren. Dit is gebeurd door een zelfevaluatie aan de hand van een vragenlijst, ingevuld door het personeel van de crèche. Het doel van deze enquête  was 600 crèches op nationale vlak te evalueren. Om de crèches in deze fase te ondersteunen werden in heel België op diverse plaatsen opleidingen georganiseerd, werd evaluatiemateriaal ontwikkeld (een vragenlijst voor zelfevaluatie en een verklarende gids) en werd een permanent ondersteunende “helpdesk” tijdens de duur van de zelfevaluatie ter beschikking gesteld.
  • Fase 2: Een bijkomende analytische fase voor het evalueren van de elementen die het personeel niet kan waarnemen. Dit onderzoek werd gevoerd in een beperkt aantal crèches door de Diensten voor Analyse van Binnenleefmilieu (SAMI - Services d'Analyse des Milieux Intérieurs) die heel wat ervaring hebben op het gebied van de analyse van de kwaliteit van het milieu binnenshuis.