Wat is de GICLG?

De Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid, die in 2001 werd opgericht, is een essentiële pijler van het NEHAP. Haar belangrijkste rol is het opstellen van de NEHAP-richtlijnen en het nemen van de uiteindelijke beslissingen.

De GICLG bestaat uit de ministers van leefmilieu en gezondheid van de verschillende regeringen - federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - en staat symbool voor een effectieve samenwerking tussen de verschillende instanties. De GICLG wordt voorgezeten door de federale minister bevoegd voor leefmilieu.