Wat is het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003?

Het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 is de wet die de basis vormt voor het NEHAP. Het definieert het kader voor samenwerking tussen de federale, gewestelijke en communautaire niveaus op het gebied van leefmilieu en gezondheid. Het beschrijft de missies, de organen - de GICLG en de Nationale Cel - en de praktische regelingen, zoals bijvoorbeeld de budgetverdeling tussen de partners.

U vindt het volledige samenwerkingsakkoord hier.