Welkom bij NEHAP België

Deze site geeft tekst en uitleg over het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP), gemeenschappelijke projecten en realisaties, de contactgegevens van alle partners en betrokken actoren en over de internationale en Europese processen inzake leefmilieu en gezondheid.

Deze site is een initiatief van de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid, het orgaan dat instaat voor het informeren en coördineren van alle beleidsniveaus i.v.m. leefmilieu en/of gezondheid in België.