Einde van de openbare raadpleging over het NEHAP3 – Bedankt voor uw deelname!

De openbare raadpleging over het "Nationaal Actieplan Milieu en Gezondheid 2023-2029 (NEHAP3)", die plaatsvond van 16 augustus tot 15 oktober 2023, is nu afgerond. We willen alle deelnemers bedanken die hun ideeën en suggesties hebben gedeeld.
Milieugezondheid

Wat is NEHAP?

Dat leefmilieu en gezondheid elkaar beïnvloeden, weten we al lang. In 1994 moedigde de WHO Europa (Wereldgezondheidsorganisatie) de lidstaten al aan om nationale actieplannen leefmilieu-gezondheid te ontwikkelen.  

In België werd op 10 december 2003 het samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat de wettelijke basis vormt voor het NEHAP (National Environment Health Action Plan), en voor de samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in de beleidsdomeinen leefmilieu en gezondheid.  

NEHAP3: antwoorden op de uitdagingen van vandaag

Deze derde editie van NEHAP, dat start eind 2023 en loopt tot 2029, richt zich op twee prioritaire thema's: klimaatverandering en chemische stoffen. Het eerste thema focust op veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering, het tweede op de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu. NEHAP3 biedt zo antwoorden op dringende maatschappelijke uitdagingen. In totaal omvat het NEHAP3 acht verschillende actiegebieden, waarin de interactie tussen leefmilieu en gezondheid centraal staat. De invloed van het leefmilieu op de gezondheid aanpakken is essentieel, net als de invloed van ons gezondheidszorgsysteem op het leefmilieu. Volgens de WHO kan maar liefst 24% van alle sterfgevallen wereldwijd worden toegeschreven aan leefmilieufactoren. 

Volgende stappen

We zijn momenteel bezig met de analyse en verwerking van de opmerkingen die we hebben ontvangen tijdens de openbare raadpleging.

Het rapport van deze raadpleging, evenals de definitieve versie van het NEHAP3, zullen zeer binnenkort op deze site worden gepubliceerd, uiterlijk zes maanden na het einde van de raadpleging.