COP28: een keerpunt voor milieugezondheid

Een primeur: tijdens de COP28 – van 30 november tot 12 december te Dubai – was milieugezondheid een integraal onderdeel van de besprekingen.

Er werd een hele dag uitgetrokken voor de gezondheidseffecten van klimaatverandering waarbij een uitzonderlijk panel van gezondheidsministers uit de hele wereld samenkwam. Dat resulteerde in de Verklaring over Klimaat en Gezondheid die door bijna 150 landen werd ondertekend!

Waarom is dat belangrijk?

Op 14 november 2023 benadrukte The Lancet in zijn meest recente rapport de huidige – directe en indirecte – gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid. Het rapport waarschuwt bovendien dat die gevolgen nog ernstiger dreigen te worden als adequate klimaatactie uitblijft. Van hittegolven tot voedsel- en watercrisissen en een snellere verspreiding van infectieziekten; de risico's zijn multidimensionaal en verergeren de ongelijkheid.

Hieruit blijkt opnieuw – als dat nog nodig was – dat er een nauwe wisselwerking bestaat tussen leefmilieu en gezondheid, ook wel “milieugezondheid” genoemd, een centraal begrip in onze NEHAP-inspanningen. Dat de COP die bezorgdheid ter harte neemt, is dan ook zeer goed nieuws! Trouw aan zijn engagement voor het "One World, One Health”-principe heeft België actief deelgenomen aan deze ministeriële vergadering. Dit initiatief ligt ook in de lijn van het engagement dat België heeft uitgesproken tijdens de 7e ministeriële conferentie leefmilieu-gezondheid die de WHO van 5 tot 7 juli 2023 in Boedapest organiseerde. Die internationale context versterkt de  NEHAP3-inspanningen en moedigt ons bovendien aan om de huidige en toekomstige uitdagingen nog ambitieuzer aan te pakken.